декември 6, 2023

автоматичен дефибрилатор

Сърдечният арест е една от най-честите причини за смърт, а започването на сърдечен масаж и изкуствено дишане...