март 1, 2024

Върни усмивката

В гр. Пазарджик се роди усмивка, която озари много лица. В новооткрития Център за обществено обслужващи дейности...